Home Reference Santorini - Crikvenica

Santorini Crikvenica
Crikvenica je smjetena u Kvarnerskom zaljevu Jadranskog mora, na 33 km udaljenosti od Rijeke, velikog prometnog ?vorita u sredite
Primorsko-goranske upanije, tako?er domom Crikvenice. Cijeli Grad Crikvenica je zapravo morska rivijera s nizom urbanisti?ki gotovo
spojenih turisti?kih mjesta: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom. Grad se prostire na oko 28 ?etvornih kilometara u priobalnom
pojasu, oko 15 km dugom i oko 2 km irokom, a nalazi se izme?u mora i izduenog primorskog grebena, prosje?ne visine od oko 300 m
nadmorske visine. Blizina zra?ne luke na otoku Krku, putni?ke i teretne morske luke u Rijeci te dobra cestovna i eljezni?ka povezanost
sa srednjom Europom bile su vane pretpostavke za rani razvoj turizma, koji na podru?ju dananje Crikveni?ke rivijere tradiciju vie od
jednog stolje?a.

Materijali i oprema

 • blok opeka
 • fasada Demit debljibe 10cm stiropor, zavrni sloj Baumit
 • ograde izra?ene od visoko poliranog INOX-a
 • unutarnja boja zidova od Latex perivih boja
 • klimatizirani stanovi (grijanje, hla?enje)
 • vanjska PVC stolarija sa aluminijskim roletama
 • elektri?no podizanje roleta
 • talijanska sanitarija i keramika, ugra?eni zidni vodokotli?i
 • talijanska protuprovalna vrata
 • egzoti?ni parket
 • unutarnje stubite poplo?eno mramorom
 • stanovi u prizemlju imaju vlastiti vrt i bazen, stanovi na katu imaju zajedni?ki bazen
 • niz ostalih modernih detalja
 

zagreb-sluzbene-stranice
crikvenica-sluzbene-stranice
zagreb-stanovi-plan

crikvenica-apartmani-plan
silo-apartmani-plan
realestate-nekretnine

PROJEKT MT d.o.o.
Gradnja i prodaja stanova
u Zagrebu i na Jadranu
Stola?ka 25, 10 000 Zagreb
CROATIA (+385)

Tel: 01/36 39 033
Fax: 01/38 30 457
GSM: 099/ 2999 001

E-mail: projektmt313@gmail.com

www.projekt-mt.hr